AL Safety Design logo
0400 800 022 • info (ät) alsafety.com

Luotettavuustekniikka

Autamme asiakkaitamme kehittämään ylivoimaisia teknologiatuotteita luotettavuuden, turvallisuuden ja laadun suhteen.
Luotettavuuden hallinta varmistaa uuden tuotteen onnistumisen ja tukee suunnitteluprojektianne.

Luotettavuusanalyysit

Luotettavuusanalyysin kohteena on esim. laite, kone, prosessi, ohjausjärjestelmä tai elektroniikka. Analyysien lisäksi on useita muita luotettavuutta varmentavia menettelyjä, jotka kuvataan luotettavuussuunnitelmassa (Reliability Program Plan). Laatujärjestelmät ovat kokemuksen mukaan tältä osin usein puutteellisia. Luotettavuusmenetelmiä ovat mm:

FMEA eli Vika- ja vaikutusanalyysi: komponentti-FMEA, toiminnallinen FMEA, Design-FMEA, Prosessi-FMEA
Elektroniikan MTBF:n laskentamallit: FMEDA, FIDES, MIL, Parts Stress
RAM-, LCC- ja RCM-mallit ja laskenta järjestelmille ja laitteille: epäkäytettävyysennuste, vikakustannukset, tuotannonmenetykset, 'Top 10'-listat epäluotetavuudelle
Valmistuksen ja asennuksen riskit, laadun parannus: Prosessi-FMEA
Ohjelmistojen luotettavuus, sulautetut järjestelmät: SW-FMEA, toiminnallinen FMEA

Luotettavuuden hallinta

Luotettavuussuunnitelma: Luotettavuuden hallintamenettelyt auttavat tunnistamaan, karsimaan ja hallitsemaan systemaattisia ja yhteisvikoja
Projektien luotettavuusmenettelyiden ja -analyysien valinta ja suoritus
Kiihdytettyjen luotettavuus- ja rasitustestien tuki
Riskienhallinnan dokumentaatiot standardien mukaisesti
Tuki järjestelmiinne liittyvissä sopimusneuvotteluissa
Kriittiset järjestelmät: Toiminnallinen turvallisuus (Safety Life Cycle), avaruuslaitteiden tuotevarmennus eli PA (Product Assurance)