AL Safety Design logo
0400 800 022 • info (ät) alsafety.com

Riskienhallinta suunnittelussa ja tuotekehityksessä

Autamme asiakkaitamme kehittämään ylivoimaisia teknologiatuotteita luotettavuuden, turvallisuuden ja laadun suhteen.
Onko tuotteen tunnusmerkki korkea luotettavuus ja laatu? Vai onko tuotestrategianne riittävä luotettavuus ja edullinen hinta? Autamme teitä toteuttamaan tuotteen riskienhallinnan järkevällä tasolla.

Riskien tunnistamisella ja hallinnalla voidaan selkeästi vähentää tulevia vika-, häiriö-, keskeytys-, takaisinveto-, takuu- ja onnettomuuskustannuksia. AL Safety Design on vetänyt riskianalyysiprojekteja esim seuraavilla tekniikan alueilla mm. energia- ja prosessijärjestelmät, työkoneet, kulkuneuvot, elektroniikka, lääketieteen instrumentit, avaruuslaitteet jne.

Johtamisjärjestelmän luotettavuusauditointi

Arvioimme haastattelemalla organisaationne valmiudet suunnitella luotettavia tuotteita.
Audit-raportti: sisältää sekä tuotteen että organisaationne kehittämistoimet valitun luotettavuustason ja strategian mukaisesti.

Koneiden ja laitteiden tuotekehitys

Puolueeton 3. osapuoli: riskianalyysien valinta ja suoritus projekteissa
Riskien tunnistus ja luokittelu kriittisyyden mukaan, jäännösriskien arviointi ja hyväksyttävyys
Tuotekehitysprojektin riskienhallintasuunnitelma (dokumentti): luotettavuustavoitteet ja -taso, luotettavuusparametrien allokointi osajärjestelmille, luotettavuus-/riskianalyysit, luotettavuuden katselmointi, konfiguraation hallinta, kriittisten kohteiden tunnistus ja seuranta jne
Riskienhallintamenettelyt: ohjelmoitavat järjestelmät, laitteet, prosessit, koneturvallisuus, CE
Vaativien järjestelmien Product Assurance (PA): avaruuslaitteet

Käyttövarmuus ja kunnossapito

Järjestelmien ja koneiden käyttövarmuus: RAM- eli käyttövarmuusanalyysi (ks.lehtiartikkeli). Järjestelmä epäkäytettävyyden ja tuotannonmenetysten arviointi vikaantumis- ja korjaustietojen avulla
Käyttövarmuustietojen keräys: RAM-parametrien selvitys historiatietojen avulla
Käyttövarmuuden allokointi osajärjestelmille. Parannuspotentiaalin tunnistaminen ja arviointi osajärjestelmissä ja laitteissa.
LCC ja RCM: RAM-malliin liitetään vika-, korjaus- ja huoltokustannukset (LCC=Life Cycle Cost). RCM (=Reliability Centered Maintenance) eli käyttövarmuuskeskeinen kunnossapito kohdentaa kunnossapidon tunnistettujen riskien mukaan kriittisille laitteille

Vaatimustenmukaisuus, Conformance Engineering

Dokumentit 'Risk Management Plan', 'Safety Integrity Requirements Specification', 'Turvallisuusselvitys' jne
Tuemme teitä sertifiointijärjestelyissä sertifiointilaitoksenne ja viranomaisten kanssa
Luotettavuuslaskenta: MTBF-arviot, FMEDA-analyysi, elektroniikan luotettavuus
Ohjelmoitavat järjestelmät: EN 61508, EN 62061, EN 13849. Koneet: EN 14121, EN 1050. Rautatiet: EN 50125. Prosessit ja laitteet: EN 61511, SIL/LOPA-analyysit
Lääkinnälliset laitteet: EN 60601-1, ISO 14971, CE-mukaisuus

Suosittelemme 0.5 pv tietoiskuamme (ks. koulutus) riskianalyysiprojektienne aluksi.